ทำความรู้จักกับ ขับขี่แบบใหม่ Smart Card

ทำความรู้จักกับ ขับขี่แบบใหม่ Smart Card โดยทางกรมการขนส่งทางบกนั้น ได้พัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีใบอนุญาติขับรถ ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นแบบพลาสติกหรือ Smart Card ให้ตรงตามมาตรฐานสากลซึ่งจะมีแถบแม่เหล็ก และ qr code  สำหรับเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความทันสมัย รองรับสำหรับเทคโนโลยีอื่นๆในอนาคต บอกลากันทีกับใบขับขี่ยุคเก่าที่ทำจากกระดาษ ถ่ายรูปแปะติด ซึ่งล้าสมัยมากๆ โดยการเปลี่ยนใบขับขี่แบบใหม่นี้นั้น สามารถเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และเทคโนโลยีเด็ดชูโรงของเจ้า สมาร์ทการ์ดใบนี้คือมันสามารถรองรับระบบ GPS Tracking ที่จะช่วยให้สามารถบันทึกข้อมูลการขับรถไว้ได้ ทำให้เกิดความปลอดภัยขึ้นมากสำหรับการเดินทางโดยสารรถสาธารณะ เช่นรถเมล์ แทคซี่ รถตู้ ขนส่ง

ขับขี่แบบใหม่ Smart Card นั้นยังสามารถนำไปใช้ขับรถในต่างประเทศซึ่งเป็นกลุ่มอาเซียนได้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเวเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา โดยไม่ต้องทำใบขับขี่สากล เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนมีความสะดวกมายิ่งขึ้น เมื่อรู้ตามนี้แล้วก็อย่าลืมมาทำใบขับขี่แบบสมาร์ทการ์ดกันนะครับ สะดวก ทันสมัยแบบนี้ ไม่มีไม่ได้แล้ว

Copyright © 2018. All rights reserved.